دسته‌بندی نشده

اولین گفتار

6a0105360968fe970b0168e774d363970c

بدون شک امروزه با مشکل بزرگ عدم آشنایی شرکتها با فرایندهای کاریشان روبرو هستیم . این عدم آشنایی همانند پایه ریزی نادرست یک دیوار با سازمان همراه شده و با رشد سازمان بزرگ و بزرگ تر می شود تا جایی که منجر به انجام هزینه های جبران ناپذیر جهت رسیدن به اهداف کوچک در سازمان خواهد شد.

.پس می بایست از ابتدای راه اندازی تجارت خود به فکر سر وسامان دادن به فرایندها و سیستمهای سازمانی بود

About the author

itrah_admin

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *